Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2020

20:04
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
20:04
5094 5f5d 500
Reposted frombabyface babyface viadisheveled disheveled
20:03
20:03
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
20:02
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viadzony dzony
19:58
0050 5dba 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
19:57
4795 8db0 500
19:49
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome

February 16 2020

12:40
7889 de0c 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viabeattman beattman
12:36
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viakompleksdziury kompleksdziury
12:36
12:36
Z czasem potrzebujemy dłoni. 
Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. 
Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności.
— Damian Sawa
12:35
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
12:35
7343 bf74 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarooms rooms
12:35
12:34
Reposted fromshakeme shakeme viacouples couples
12:34
4331 bb95 500
12:33

February 13 2020

21:08
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaeazyi eazyi
21:06
Bo ja się starałam pilnować, żeby nie zajść w złudzeniach za daleko, żeby w pewnym momencie nie dostać po głowie. No i przede wszystkim starałam się "na nas" nic nie budować. To miała być zupełnie nieżyciowa historia.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaeazyi eazyi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl