Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

22:38
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viawszystkodupa wszystkodupa
22:38
2528 bad3 500
Reposted frompanimruk panimruk viawszystkodupa wszystkodupa
22:37
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
22:30
6735 3b1b 500
22:29
5039 994e 500
22:27
Błąd. Najpospolitszy z błędów. Chcieć kogoś to najgorsza z motywacji. Chcieć kogoś tak, że nawet ta osoba tego nie zaspokoi.
— Jakub Żulczyk 'Ślepnąc od świateł'
Reposted fromolakocie olakocie viadeeper deeper
22:25
Jedna osoba.
Setki emocji.
Tysiące zranień.
— Aleksandra Nawój
22:18

Działo się z nią coś złego. Może powinna pójść do lekarza? Ale co właściwie miałaby mu powiedzieć? Że w nocy nie może zasnąć, a w dzień czuje się śmiertelnie zmęczona? Że ma trudności ze sformułowaniem odrobinę bardziej skomplikowanych wniosków, jakby coś blokowało jej myśli, a wspomnienia wyciekają z niej niczym woda z dziurawego garnka, tak, że pół minuty po tym, jak zamknie drzwi, nie jest pewna czy rzeczywiście to zrobiła? Że czasem ma uczucie jakby zaraz miała się rozpaść, jakby była nierzeczywista i roztapiała się w zimowej szarości?

— Anna Kańtoch
Reposted fromyourtitle yourtitle viadoubleespresso doubleespresso
22:15
- Możesz przyjechać?
- Jako kto?
- Nie wiem. Nie wiem, ale mamy czas, możemy o tym poleżeć.
— Ochocki
22:10
22:09

Piotr Tokarz - Silent Soul

Jeżeli fundament związku nie będzie szczery, to chuj rdza wejdzie w dach i willa padnie ruiną. Nieważne jakby piękna nie była.
22:09
22:07
0011 d106
22:05
8540 8894 500
Reposted frommiischa miischa viakompleksdziury kompleksdziury
22:05
8131 a79c 500

― Big Fish (2003)

22:05
2602 7730
Reposted frombrumous brumous viakompleksdziury kompleksdziury
22:05
21:57
6857 bdc2 500
Reposted fromrenirene renirene viakompleksdziury kompleksdziury
21:55
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
21:54
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl