Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

16:54
0265 f9b7
16:53
16:53
7890 753f
16:53
Pragnę wzajemności. To wszystko.
Reposted fromtereseek tereseek viablackcat blackcat
16:49
Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować.
— Matthew Quick
16:49
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover

September 14 2017

15:38
Najgorzej, gdy mam za dużo czasu. Wtedy na nic go nie mam.
Reposted fromnonenonenonenon nonenonenonenon viadotknij dotknij
15:38
nienawidze być słaba.
Reposted frommywonderland mywonderland viadotknij dotknij
15:35
15:34
4221 cae6 500
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viacynamon cynamon
15:33
0885 19d7 500
Reposted fromoll oll viaExfeletes Exfeletes
15:33
15:32
15:31
5087 e5fb 500
Reposted frompixielark pixielark viahidingtonight hidingtonight
15:31
5745 bb7d 500
15:31
15:30
15:29
Bo widzi pan... ja chyba byłam w panu trochę zakochana.
— V.Hugo
15:29
8491 310c
15:29
Jesień. Przyszły zmiany. Wyczekane, upragnione.
— modlę się aby na lepsze.
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl