Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

18:32
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viaJakisproblem Jakisproblem
18:31
18:30
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viashameonyoubitch shameonyoubitch
18:30
8995 2b3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasummerkiss summerkiss
18:30
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasummerkiss summerkiss
18:29
3007 c2d2
Reposted fromintotheblack intotheblack viasummerkiss summerkiss
18:29
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
18:26
1959 f698 500
Reposted fromfoodislove foodislove viaExfeletes Exfeletes
18:22
Reposted fromwhim whim viablackcat blackcat
18:19
1586 ee65
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
18:19
18:18
9316 bf2a 500
Reposted fromnivea nivea viablackcat blackcat
18:18
Bo nie można przeciągać tych spraw w nieskończoność. W którymś momencie po prostu pociągasz za plaster i boli, ale za chwilę jest już po wszystkim i czujesz ulgę.
— J. Green 'Szukając Alaski'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viablackcat blackcat
18:17
1187 b19b 500
Reposted frommargorzata margorzata viablackcat blackcat
18:16
3450 98b5
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viablackcat blackcat
18:15
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viablackcat blackcat
18:14
Zdjęcie użytkownika Artscape.Zdjęcie użytkownika Artscape.Zdjęcie użytkownika Artscape.Zdjęcie użytkownika Artscape.
Reposted fromciarka ciarka viafilmowy filmowy
18:13
18:10
8185 2ad6 500
Reposted fromhighhopes highhopes viahidingtonight hidingtonight
18:09
Świat kończy się, a potem pędzi dalej.
— Jakub Małecki, Ślady
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl