Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

17:50
Płakaliśmy. Płakaliśmy wszyscy; miałem wtedy dwadzieścia lat i płakałem także, choć nie za dobrze wiedziałem dlaczego. 
Bo dziś wiem już, że często najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić - nieraz na zawsze. 
— Marek Hłasko; Robotnicy
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaeazyi eazyi
17:48
Męczące uczucie, że jest się w jednym miejscu zbyt długo. Nieodparta potrzeba doświadczenia czegoś nowego, zobaczenia nowych miejsc, poznania nowych ludzi, spojrzenia na świat i siebie z innej perspektywy.  Nałogowe przeglądanie stron z relacjami niesamowitych osób odwiedzających jeszcze bardziej niesamowite zakątki świata. Chęć przeżycia po raz kolejny tych wyjątkowych emocji, które towarzyszą Ci za każdym razem, gdy podróżujesz. Wewnętrzne przekonanie, że długo tak nie dasz rady i musisz się wyrwać, by odzyskać spokój ducha.
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viacytaty cytaty

August 14 2017

17:39
17:37
Nie należy poszukiwać w życiu jakiegoś abstrakcyjnego sensu. Każdy człowiek ma swoje wyjątkowe powołanie czy misję, której celem jest wypełnienie konkretnego zadania. Nikt nas w tym nie wyręczy ani nie zastąpi, tak jak nie dostaniemy szansy, aby drugi raz przeżyć swoje życie. A zatem każdy z nas ma do wykonania wyjątkowe zadanie, tak jak wyjątkowa jest okazja, aby je wykonać.
— Viktor E. Frankl, "Człowiek w poszukiwaniu sensu"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
17:37
7379 7c67
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viakatkad katkad
17:32
4409 a867
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
17:30
3711 ec65 500
Reposted fromamatore amatore viayanek yanek
17:21
17:11
17:11
Reposted frombluuu bluuu viadzony dzony
17:11
17:09
6228 80cc
Reposted fromintotheblack intotheblack viayanek yanek
16:58
16:57
4524 8d57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatatuaze tatuaze
16:55

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
16:50
3833 cba5 500
16:49
0029 275a 500
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viasmutnazupa smutnazupa
16:49
4490 6142 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
16:49
16:48
6661 fcff 500
Reposted fromkaiee kaiee viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl