Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

20:03
Once upon a time I was falling in love
But now I'm only falling apart
— Bonnie, niezwykła Bonnie.
Reposted fromhesiamela hesiamela viafullmoon fullmoon
20:02
6703 deff
Reposted frommononok mononok viafullmoon fullmoon
20:01
4214 538b 500
Reposted fromsouvlaki souvlaki viaUbik Ubik
20:01
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
Reposted frommelatonina melatonina viafullmoon fullmoon
20:00

Zanurzam się w twoich perfumach, nie mogę oddychać (...)
Tyle mam pragnień i tyle tych wspomnień i tyle twych zdjęć (...) 

Już ci mówiłem zażyłem narkotyk i płonie mi krew
Tobie już też, gęsto w sypialni od spojrzeń i łez, przy skroni twój szept

— Taco Hemingway "35"
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viacytaty cytaty
20:00
Co za dziwny czas.
Reposted fromyanek yanek
10:15
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viaviva-salvadore viva-salvadore
10:14
2835 9947
Reposted fromMiziou Miziou viaviva-salvadore viva-salvadore
10:14
3876 5dee 500
10:10
0887 5a25
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadrinkmysoul drinkmysoul
10:08
3872 a7d1 500
10:07
09:57
3870 91a1 500
09:57
09:56
"nauczyłem się, że człowiek ma prawo spojrzeć na drugiego z góry jedynie wtedy, gdy pomaga mu powstać.”

— Gabriel Garcia Marquez
Reposted fromuhuhu uhuhu viaviva-salvadore viva-salvadore
09:56
09:56
9792 3d16 500
pamiętaj.
09:52
2660 f38d 500
Reposted fromtfu tfu viaDorin11 Dorin11
09:52
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaazazel azazel
09:52
2903 a02f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl