Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

19:38
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
19:37
Zacznij dbać o swoją postawę, pamiętaj o kontakcie wzrokowym, próbuj ładnie się poruszać i odpowiednio zachowywać. Praktykowanie eleganckiego stylu życia dostarcza wielu przyjemności! A jeśli nawet coś pójdzie nie tak, trzeba się zaraz pozbierać i próbować od nowa. Wkrótce dobre zachowanie, jeden z głównych filarów eleganckiego stylu życia, stanie się twoją drugą naturą.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
19:35
0280 555a 500
18:19
8644 6872 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viaeazyi eazyi

October 13 2018

14:06
13:44
13:40
6206 2dc2 500
13:39
7890 175f
Reposted fromonlyman onlyman viazapachsiana zapachsiana
13:38
8862 0e63 500
Reposted fromtfu tfu viazapachsiana zapachsiana
13:38
1415 428d 500
Reposted fromLotte Lotte viazapachsiana zapachsiana
13:38
1058 d00d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazapachsiana zapachsiana
13:37
1077 6320 500
Reposted fromoll oll viazapachsiana zapachsiana
13:37
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viazapachsiana zapachsiana
13:37
3460 119f
Reposted fromlostinspace lostinspace viazapachsiana zapachsiana
12:02
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazapachsiana zapachsiana
12:02
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
12:02
6561 8519 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazapachsiana zapachsiana
12:02
9331 f67e 500

ifiwereabluebird:

White Teeth
Zadie Smith

Reposted fromtosiaa tosiaa viazapachsiana zapachsiana
12:01
12:01
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl