Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

11:52
Reposted fromFlau Flau viapkz451 pkz451
11:51
1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman viamononok mononok
11:49
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viamononok mononok
11:49
1391 0526 500
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza viamononok mononok
11:49
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamononok mononok
11:48
11:48
3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viakrolfasolek krolfasolek
11:45
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viablackheartgirl blackheartgirl
11:38
11:02
5149 7965

serious:

you > everything

11:01
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viapkz451 pkz451
10:57
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera, Nieśmiertelność
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viapkz451 pkz451
10:56
6065 2436
Reposted fromlaters laters viapkz451 pkz451
10:53
7707 4599
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa
10:50
10:50
Planujemy. Wklepujemy z uporem maniaka daty w aplikacjach na telefonie. Próbujemy oszczędzać na minutach, ścinamy codziennie zakręty (...) Ludzie tylko tak mówią, że nie ma czasu. Czas jest zawsze – klucz to na co go poświęcasz. Jeśli na to, co sprawia ci przyjemność, interesuje cię, raduje twoje serce to możesz być pewny, że nie marnujesz nawet sekundy. A nawet jeśli marnowanie czasu daje ci radość to nie jest czas zmarnowany – tak mówił John Lennon, nie zmyślam! Po prostu weź swój czas w garść i zrób z nim co tylko zechcesz!
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme viacytaty cytaty
10:49

May 23 2019

22:09
2258 05e9 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasyrena syrena
22:09
Kiedy, jak nie w młodości, jest czas na popełnianie błędów?
— Wanda Rabczewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasyrena syrena
22:08
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl