Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

20:51
1340 cefe 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLusia Lusia
20:51
2198 51a1 500
20:50
9437 922d 500
Reposted frominculubum inculubum viaflamingo flamingo
20:50
Chcę być osobą,którą boisz się stracić.
— poranne
Reposted fromweightless weightless viaBrewOfLonging BrewOfLonging
20:49
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viaBrewOfLonging BrewOfLonging
20:48
2811 8670
Reposted fromsoftboi softboi viamolotovcupcake molotovcupcake
20:48
20:47
2904 d951
Reposted fromkarahippie karahippie viaLusia Lusia
20:47
9667 2a0c 500
20:47
Czasami człowieka łamią drobiazgi, wrażenia, do których wstyd się nieomal przyznać.
— "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromlovvie lovvie viausmiechprosze usmiechprosze
20:47
20:47
20:47
6587 390f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaLusia Lusia
20:47
Chcę wam przypomnieć, żebyście mieli gdzieś, co myślą inni. Wasze życie należy do was, wasza muzyka jest waszą muzyką, wasze wybory są waszymi wyborami, a wasza wódka jest waszą wódką. Nie traćcie czasu na gówniane rzeczy. Róbcie wyłącznie to, co chcecie robić. Włóczcie się po klubach, skaczcie z samolotu, odwiedźcie Bułgarię. Mam to gdzieś. Róbcie rzeczy, dzięki którym będziecie szczęśliwi.
— Estelle Maskame "Czy wspominałam, że Cię kocham?"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaLusia Lusia
20:46
20:45
20:45
0329 71b1 500

drydockshop:

DECORATING WITH PLANTS | Sunset Books ©1980

Reposted fromKatbot Katbot viaflamingo flamingo
20:45
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
20:45
2995 ca01 500
Reposted fromhare hare viamidnightpalace midnightpalace
20:45
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie viawonderwall wonderwall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl