Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

20:37
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viacytaty cytaty
20:36
2130 2e8c 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaDOBRADUPA DOBRADUPA
20:36
2123 abc5 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaDOBRADUPA DOBRADUPA
20:35
2104 9c21 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaDOBRADUPA DOBRADUPA
20:35
2098 c9f5 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaDOBRADUPA DOBRADUPA
20:34
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
Reposted fromenchantement enchantement viablackcat blackcat
20:34
20:33
2099 c91d 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viayanek yanek
20:32
4292 4295 500
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viasmutnazupa smutnazupa
20:30
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
20:28
6447 fed5 500
20:27
3176 1781
Reposted fromnezavisan nezavisan viadotknij dotknij
20:27
8844 6447 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadotknij dotknij
20:26
Don't speak too much. Don't smile too much. And don't eat too much.
— Madame
Reposted frommy-life my-life viamoviesss moviesss
20:25
0405 6b4e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadotknij dotknij
20:23
6153 dc2b
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viayanek yanek
20:23
3030 c878 500

M. Hłasko

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viayanek yanek
20:22
5486 49d6
Reposted fromEtnigos Etnigos viayanek yanek
20:17
9775 89e8 500
Reposted frompszemek pszemek viayanek yanek
20:16
Nikt nie wie ze stuprocentową pewnością, w jakim stopniu jego postępowanie odbija się na życiu innych. Bardzo często nie mamy choćby bladego pojęcia. Mimo to robimy, co nam się żywnie podoba.
— Jay Asher, 13 powodów
Reposted fromfrisson frisson viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl