Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2017

17:23
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
17:23
17:21
17:20
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
17:10
0786 38fc
Reposted fromjossie jossie viamrymrumru mrymrumru
17:07
0842 68bb 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoll oll
17:07
9539 ec30
Reposted fromhalucynowa halucynowa viabellthecat bellthecat
17:05
6832 cf30 500
Reposted fromjossie jossie viaBalladyna Balladyna
17:05
4497 58f3
Reposted fromochgod ochgod viapesymista pesymista
17:05
nie spierdol tego.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamrpaf mrpaf
17:03
2254 cf6c 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viamrpaf mrpaf
17:03
9364 be08 500
Reposted fromkortes kortes viaBrainy Brainy
16:59
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Z. Celmer
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
16:57
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viaprzemeksic przemeksic
16:54
0265 f9b7
16:53
16:53
7890 753f
16:53
Pragnę wzajemności. To wszystko.
Reposted fromtereseek tereseek viablackcat blackcat
16:49
Mam poczucie, że się popsułem, że tam w środku wszystko przestało do siebie pasować. Jakby na świecie zaczęło brakować dla mnie miejsca. Jakbym się zasiedział na Ziemi, a wszyscy mi o tym nieustannie przypominali. Jakbym musiał się po prostu wymeldować.
— Matthew Quick
16:49
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl