Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

19:54
3149 b770 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreska freska
19:54
7361 361c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viafreska freska
19:54
6996 1d51
Reposted fromkarahippie karahippie viafreska freska
19:53
4462 d1bd
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
19:53
3205 e3bd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMezame Mezame
19:53
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viafoodforsoul foodforsoul
19:52
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
19:52
5346 5b5d 500
Reposted fromget-fit get-fit viafoodforsoul foodforsoul
19:51
1030 2db6 500
19:51
więc teraz żyłem we własnym piekle, które sam sobie zbudowałem dla własnej wygody
— Houellebecq Michel
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairmelin irmelin
19:51
Za dużo myślę
Za bardzo chcę
Za mocno czuję
Za gęsto śnię.
— maria peszek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
19:49
4936 5eb3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafreska freska
19:49
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viafreska freska
19:49
1153 bb5e 500
Reposted fromsoftboi softboi viafreska freska
19:49
0949 8015
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
19:48
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna vianightmarealive nightmarealive
19:48
2673 2323 500
Reposted fromtichga tichga vianightmarealive nightmarealive
19:47
Kocham Cię. Kocham Cię, chociaż to mnie zabija.
— .
Reposted fromsouvenirs souvenirs viacalaverite calaverite
19:47
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacalaverite calaverite
19:47
Ogarnęła ją nagle tęsknota za kimś, z kim mogłaby teraz posiedzieć w kuchni i pogadać. Za kimś, kto po prostu byłby przy niej i umiałby jej słuchać w chwilach, kiedy by próbowała ubrać swoje czasem zawiłe myśli w słowa.
— Freda Wolff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarudaizia rudaizia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl